Insamlade och utdelade medel

Som framgår av informationen under fliken Aktiviteter genomför klubbens medlemmar många skiftande aktiviteter under ett år. Mycket ideellt arbete läggs ner såväl på planering och praktiska förberedelser som på själva genomförandet. Under genomförandet bemannas aktiviteten av lämpligt antal medlemmar, i några fall faktiskt av samtliga medlemmar.

Medlemmarnas arbete är alltid ideelt men en aktivitet kan ibland belastas av kostnader för varor och dylikt. I många fall sponsrar lokala leverantörer våra aktiviteter genom att tillhandahålla varor och tjänster till reducerade priser eller helt kostnadsfritt. Alla sådan bidrag ökar ju naturligtvis nettobehållningen av vår insamlingsverksamhet.

Nedan redovisas nettobehållningen från föregående verksamhetsårs insamlingsaktiviteter tillsammans med några av våra större mottagare.

 

Verksamhetsåret 2015 - 2016

Våra insamlingsaktiviteter Mint, Sillens dag, Äppelmarknad, Opera, Radioreklam, Lucia, Julmarknad och Julgransinsamling har inbringat sammanlagt 140 000 kr.

Under samma period har utdelats 82 000 kr till internationella, nationella och lokala mottagare.
Bl.a. Sjöräddningen i Skillinge och Kivik, Årets Simrishamnare,musikstipendier, Bästa kompis i årskurs 7, Stipendier och studiebidrag till ungdomar i Simrishamn. Lions forskningsfond Patientnära.

Vi tackar alla givare och sponsorer för såväl stora som små bidrag.