Insamlade och utdelade medel

Som framgår av informationen under fliken Aktiviteter genomför klubbens medlemmar många skiftande aktiviteter under ett år. Mycket ideellt arbete läggs ner såväl på planering och praktiska förberedelser som på själva genomförandet. Under genomförandet bemannas aktiviteten av lämpligt antal medlemmar, i några fall faktiskt av samtliga medlemmar.

Medlemmarnas arbete är alltid ideellt men en aktivitet kan ibland belastas av kostnader för varor och dylikt. I många fall sponsrar lokala leverantörer våra aktiviteter genom att tillhandahålla varor och tjänster till reducerade priser eller helt kostnadsfritt. Alla sådan bidrag ökar naturligtvis nettobehållningen av vår insamlingsverksamhet.

Nedan redovisas nettobehållningen från föregående verksamhetsårs insamlingsaktiviteter tillsammans med några av våra större mottagare.

 

Verksamhetsåret 2016 - 2017

Våra insamlingsaktiviteter har under verksamhetsåret inbringat sammanlagt 185 224 kr.

Under samma period har utdelats:

Internationellt:
(varav 10 000 svältkatastrof Östafrika)
25 000 kr
Nationellt:
53 638 kr

Lokalt:

Lions Forskningsfond
20 000 kr
Sjöräddningen Kivik och Skillinge
10 000 kr
Årets Simrishamnare
5 000 kr
Stipendier och bidrag lokalt:
Musik och skolor
9 000 kr
Sofiaskolan (schack SM)
3 000 kr
Nova Academy
10 000 kr
Kulturskolan
15 000 kr
Barn till Barn
3 947 kr
Diverse bidragstagare
13 780 kr


Vi tackar alla givare och sponsorer för såväl stora som små bidrag.