Styrelse 2018-2019:

LP President K-B Lindberg
Styrmansgatan 16
276 60 Skillinge
0414-300 31
Revisor


Carl Bengtsson


VLP Vice President Lena Ivarsson 0414-221 27 Revisorsuppl. Karin Björklund
PLP Past President Jan Nilsson 0414-705 48 Yrkesrevisor Lars-Göran Martinsson
LK Kassör Lars Rosenkvist 0414-703 49    
LS Sekreterare Nils-Bertil Olsson 0414-710 52    
LKM Klubbmästare Ragnar Wahlkvist 0414-704 54    
PR Public Relation Christina Eklöf 0414-312 87    
TT Tail Twister Thomas Beranek 0414-142 88    
           
Särskilda uppdrag        
LCIF/IR Internationella Relationer Alf-Göran Andersson 0414-710 89    
Web   Pelle Undén 0414-308 07    
Lionlokalen Uthyrning Nils-Bertil Persson 0706-527798    
Samordn. julaktiviteter Claes-Göran Svensson 0411-200 11