Styrelse 2017-2018:

LP President Jan Nilson
Kiviks Stora väg 41
277 31 Kivik
0414-705 48
Revisor


Carl Bengtsson


VLP Vice President Claes-Göran Svensson 0411-200 11 Revisorsuppl. Karin Björklund
PLP Past President Sven Olsson 0414-220 33 Yrkesrevisor Lars-Göran Martinsson
LK Kassör Lars Rosenkvist 0414-703 49    
LS Sekreterare Nils-Bertil Olsson 0414-710 52    
LKM Klubbmästare Ragnar Wahlkvist 0414-704 54    
LD/PR Director Christina Eklöf 0414-312 87    
PR Public Relation Lena Ivarsson 0414-221 27    
TT Tail Twister Karl-Bertil Lindberg 0414-300 31    
           
Särskilda uppdrag        
IR Internationella Relationer Alf-Göran Andersson 0414-710 89    
Web   Pelle Undén 0414-308 07    
Lionlokalen Uthyrning Nils-Bertil Persson 0706-527798