Skulpturer och utsmyckning i Simrishamn

Lions Club har tagit initiativet till, och till stor del bekostat, skulpturer och annan utsmyckning i Simrishamns offentliga miljö.

 

angelmedtrumpet

 

ÄNGEL MED TRUMPET (konstnär Carl Milles)

 

Gjutning och uppsättning är bekostad av Lions Club och Yngve Östbergs donationsfond.
Skulpturen, som är placerad framför kyrkan i Simrishamn, restes år 1978.

   

 

TIDENS FLYKT (konstnär Helge Lundström)

 

Utförd i varmsmide av smeden Bertil Bengtsson.
Skänkt av Lions Club år 1980 och placerat i entrén till Korsavadshallen.
Bilden visar del av konstverket.

Tidens flykt

   
Fiskarna

 

FISKARNA (konstnär Börje Lindberg)

 

Gåva till invånarna i Simrishamns kommun till minne av Lions Clubs 50-årsjubileum.
Skulpturen är placerad på Hamnplan i Simrishamn och har bekostats av Lions Club och Yngve Östbergs donationsfond.
Skulpturen invigdes år 2008.