info(at)lionssimrishamn.se

Sillens dag

Ansvarig: Alvar Nilsson, tfn: 0414-130 01, e-post: alvarnilsson39(at)gmail.com

Calle och Manne

Sillens dag hålls alltid sista helgen i augusti på hamnplan i Simrishamn. En aktivitet som alla medlemmar kan vara med på.
Kommitténs sju deltagare träffas någon vecka före Sillens dag på ett restaurangkök och gör alla inläggningar (12 olika sorter) med stor hjälp av Manuel Diaz från Tomelilla.

 

Under Sillens dag kan besökare äta så mycket man orkar av dessa inläggningar för en hundralapp i Liontältet. Till sillen serveras potatis, bröd och lättöl.

 

Aktiviteten inbringar ca 12.000 - 15.000 kr. Allt går oavkortat till hjälpändamål.

 

Insamlingsresultatet för föregående års verksamhet redovisas under fliken Utdelade medel.