Lions Radioreklam i samarbete med

Ditt företag får med Radioreklamen sex reklamtillfällen under sex dagar!

Varje år deltar ett stort antal företag inom Simrishamn och Tomelilla kommuner i Radioreklamen som sänds i samarbete med Radio Active i anslutning till julmarknaden i Simrishamn. Tack vare detta samarbete erbjuds företagen mycket reklam till låg kostnad, samtidigt som Lions hjälpkassa får påfyllning. Radioreklamen har genom åren blivit en av de viktigaste insamlingsaktiviteter Lions Club Simrishamn genomför under ett verksamhetsår.

I Radioreklamen sker reklamsändningar tre gånger per timme mellan kl. 06.00 och 18.00, den 27 november t.o.m. den 2 december. Julmarknaden, som arrangeras av Lions Club, sammanfaller med skyltsöndagen den 3 december, Första Advent.

Under skyltsöndagen är butiker öppna och försäljning i marknadstånd sker på torget. Din företagsannons bidrar därmed också till ökat intresse för skyltsöndagen med fler besökare som följd.ra

Radio Actives sändningar hörs över hela sydöstra Skåne.

Ditt företag basuneras ut i etern över hela detta område, minst 6 gånger och stödjer med denna insats Lions Clubs hjälpverksamhet såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Pris för 6 st radioreklamtillfällen är: 500 kr.

Beloppet måste vara Lions Club Simrishamn tillhanda senast den 6 november för att vi och Radio Active skall hinna med!

Beloppet kan betalas till konto: Bankgiro 5503 – 8764, märkt ”Företagsnamn och Radioreklamen 2016”.

Men det går lika bra att betala kontant till vår Lionmedlem som kommer på besök.

Vi ser fram emot att få ditt företag som sponsor/givare.

Tack vare att så många företag stödjer Lions Club på detta sätt får vi möjlighet att hjälpa barn och ungdomar i regionen. Detta sker dels genom att dela ut många stipendier och dels genom att barn och ungdomar med särskilda behov kan få ekonomiskt stöd.

Lions Julgransinsamling genomförs på nyåret söndag den 15 januari.
Kom ihåg att anmäla hämtningen!