Hur kan jag bli medlem i Lions Club?

Vem som helst, kvinna eller man, kan bli medlem i Lions Club under förutsättning att man accepterar Lions syften och etik.

Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Medlemmarna verkar genom lokala klubbar som finns på många orter över hela landet. Klubbarna får inte ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Så här blir du medlem i Lions Club Simrishamn

Om du redan känner någon Lion i Simrishamn får du veta mer om du pratar med henne eller honom.
Du kan också fråga genom e-post för att få veta mer: info(at)lionssimrishamn.se eller ringa och prata med:

Claes de la Motte
0768-394 067
Eva Björklund
041413052
   

Välkommen!