info(at)lionssimrishamn.se

Lions Quest - Antidrog och missbruk

Ansvarig: Hans W. Lundgren, tfn: 0414-16193, e-post: gyllebo2(at)gmail.com

Lions Quest är en av de största satsningarna som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Det är tack vare Lionklubbarna och Lionmedlemmarna som läromedlet spridits i Sverige.

Lions Quest "Tillsammans" är ett läromedel som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo 94.
Läromedlet är uppbyggt kring punkterna:

  • Kommunikation - förmågan att uttrycka idéer klart och tydligt.

  • Samarbete - att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål och vara en positiv medlem i arbetsgruppen.

  • Konflikt och problemhantering - att effektivt kunna handskas med personliga utmaningar och konflikter med andra samt att motverka våld och mobbing.

  • Att respektera och uppskatta sig själv och andra - att erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur människor både är lika och olika varandra och att lära sig fungera med andra människor hur olika de än kan vara.

  • Att stå emot negativa påtryckningar - att kunna säga nej till negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan.

  • Att hjälpa eleverna att utvärdera sina egna tidigare prestationer och att sätta upp mål för framtiden

En Lions Quest kurs omfattar 2 dagar. I regel anordnas en kurs för personal från förskoleklass till skolår 7, eller en kurs för personal inom skolår 4-9. Kurs för gymnasium omfattar 1 dag. Utvärderingar och erfarenheter.