info(at)lionssimrishamn.se

Bidrag och Stipendier

Ansvarig: Styrelsen

Bidragskommitténs huvudsakliga uppgift är att handlägga alla bidragsärenden som skall beslutas av månadsmötet. Bidrag kan indelas i lokala, nationella och internationella bidrag. Bidragsansökningar kan, utan begränsning lämnas från såväl organisationer som från enskilda medborgare. Bidrag lämnas efter särskild prövning utifrån behov, policy och ekonomi. En stor del av bidragen beslutas på riksmötet och på distriktsnivå. Det finns ingen begränsning på hur stort värde en ansökan kan avse. Beslut av månadsmötet kan ej överprövas.

Bidragskommittén består av styrelsen. Beslut om bidrag under 5.000 SEK har styrelsen, på delegation, rätt att besluta om.

Klubben i Simrishamn skänker medel mellan 150-200 000 SEK per verksamhetsår.

Bidragsansökningar sändes till:
Lions Club Simrishamn, c/o Lions president (Se aktuell adress under fliken Styrelse).

Läs mer om utdelade medel för senaste verksamhetsåret.