info(at)lionssimrishamn.se

Barn till Barn

Ansvarig: Lennart Aronsson, 076-117 97 16.

I denna zonaktivitet har klubben medverkat genom att transportera och dela ut till barn i Litauen de julklappar som samlats in av Lions i Simrishamn och Skurup samt av Nils Holgerssonskolan i Simrishamn. Sammanlagt cirka 60 säckar.
Julklapparna har delats ut till barn på bl.a. barnhem, handikappsskolor och ett rehabiliteringssjukhus för barn och ungdom upp till 18 år. Målet är att så långt möjligt låta barn som lever under sådana förhållanden att de är i särskilt behov av extra uppmuntran få del av julklapparna.
Vid utdelningen medverkade på några platser Lions Club i Palanga.

Julklappsinsamlingen sker årligen under söndagen 1:a Advent. För aktuell tid och plats se under flikarna Aktuellt och Julmarkanad.
Annons införs i Ystads Allehanda under november månad där det framgår vad för leksaker och annat som vi främst vill ha. Ystads Allehanda medverkar också med ekonomiskt bidrag.
Julklapparna från Simrishamn, Tomelilla och Skurup transporteras i början av december till Litauen och delas där ut på barnhem, handikappskolor och på det stora rehabiliteringssjukhuset för barn i Palanga.
Vår förhoppning är att kunna sända ommkring 60 säckar julklappar som kan ge cirka 600 barn lite uppmuntran och glädje inför julen.

Tidigare julklappsresor till Litauen har fört med sig informella kontakter med Lions Club i Palanga. Klubben i Palanga, som f.n. består av 21 kvinnor, har endast funnits några år. Fotot är från det tillfälle då klubben chartrades. Den hjälp klubben i Palanga främst kan bistå oss med är som tolkar och föreslå lämpliga barnhem m.m. som vi kan besöka.

Insamlingsresultatet för föregående års verksamhet redovisas under fliken Utdelade medel.