Aktiviteter under ett år i Lions Club Simrishamn

Lions Club bedriver insamlingsverksamhet såväl lokalt, nationellt som internationellt. Den lokala insamlingsverksamheten i Simrishamn bedrivs genom ett antal aktivitetskommittéer. Våra medlemmar, f.n. 38 stycken, ingår alla i en eller flera kommittéer och träffas inom ramen för dessa för att förbereda den aktuella aktiviteten. Detta arbete kan t.ex.innebära framtagning och tillverkning av skylt- och annat reklammaterial, trycksaker och lotterivinster eller att förhandla överenskommelser med sponsorer och leverantörer.

När aktiviteten sedan genomförs engageras alla medlemmar för att delta på många olika sätt.

Alla medlemmar i Lions arbetar helt ideellt. Medlemmarna betalar årligen en medlemsavgift som bekostar administrativa utgifter. Därigenom kan insamlade medel gå oavkortade till hjälpverksamhet (efter avdrag för eventuella leverantörskostnader som ej är sponsrade i den aktuella aktiviteten).

Klubbens medlemmar kallas till möte en gång per månad. I Simrishamn genomförs månadsmötet alltid den tredje tisdagen i månaden. Dessa möten behandlar bl.a. klubbens ekonomi, bidrags- och stipendieansökningar, nationella och internationella klubbaktiviteter och våra aktivitetskommittéers aktuella status. Mötet avlsutas med ett måltidskalas under gemytliga former.

Mer om de enskilda aktiviteterna kan du läsa genom att följa menylänkarna ovan.